For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Theses

سالsort ascending مقطع نام دانشجو عنوان
1390 Master نمازي فرد محمدجليل سنتز غشاء پيل سوختي پليمري بر پايه پلي ايميدهاي سولفونه و مطالعه اثر نانوذرات سيليكا بر عملكرد آن
1390 Master بني حسن كاظم سنتز، شناسايي و بررسي خواص نانوساختارهاي جديد ‌ فعال نوري پلي(آميد-ايميد) حاوي دي آمين 4،'4-متيلن بيس (3-كلرو-2، 6-دي اتيل آنيلين) و تهيه بيونانوكامپوزيت هاي پلي(آميد-ايميد) /تيتانيوم دي اكسيد
1390 Master نظري اسمعيلي رامتين سنتز و شناسايي پلي (استر-آميد)هاي جديد نانو ساختار، آروماتيك و فعال نوري حاصل از N'،N- بيس[2- (متيل-3-(4-هيدروكسي فنيل)پروپانوآت)]ترفتال¬آميد و دي¬اسيدكلريدهاي آروماتيك
1390 Master صادقي ارمي رقيه سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هاي مس(II) با ليگاند‌ باز‌شيف با ساختار نامتقارن HBzabza و بررسي اثر كاتاليتيكي يون مخالف بر هيدروليز و نوآرايي ايمين
1390 Ph.D خواجه مهريزي محمد بررسي تاثير نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم و كربن مشكي بر خواص انعكاسي پارچه هاي پنبه /نايلوني در طول موج هاي مرئي و مادون قرمز نزديك
1389 Master برنده صديقه تهيه و شناسايي بيونانوكامپوزيت هاي جديد فعال نوري پلي(استر-آميد)/اكسيدروي مشتق شده از N،N'- بيس [2- متيل 3-(4-هيدروكسي فنيل)پروپانوآت)] ايزوفتال آميد و دي اسيدكلرايدهاي آروماتيك
1389 Master كريمي فاطمه سنتز، شناسايي و تعيين ساختار كمپلكس‌هايِي از كبالت(III) با ليگاند‌ باز‌شيف نامتقارن H2salabza و ليگاند كربوكساميد H2Me2bpb و بررسي خواص آنها
1389 Master براتي نصرآبادعليا عبدالوحيد اصلاح پلي وينيل الكل به منظور سنتز كوپليمرهاي فعال نوري جديد حاوي آمينو اسيد L - فنيل آلانين و تهيه نانوكامپوزيت هاي پلي وينيل الكل/تيتانيم دي اكسيد و بيونانوكامپوزيت هاي پلي(آميد- ايميد)/تيتانيم دي اكسيد حاوي آمينو اسيد L - ايزولوسين
1389 Master مدني مريم تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيت‌هاي پلي(آميد-ايميد)/‌اكسيدروي فعال نوري جديد و پلي وينيل الكل/خاك رس اصلاح شده/اكسيدروي مشتق شده از آمينواسيدهايL-فنيل آلانين و L- تيروسين
1389 Master شاهنگي وحيد استفاده از خاك رس اصلاح شده با آمينواسيد لوسين و نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم براي تهيه نانوكامپوزيت هاي پليمري بر پايه پلي(وينيل الكل)
1389 Master مسلمي سميرا سنتز، شناسايي و بررسي خواص بيونانوكامپوزيت‌هاي فعال نوري پلي(آميد-ايميد)/تيتانيوم دي اكسيد جديد و اصلاح خاك رس توسط آمينو اسيد والين براي تهيه بيونانوكامپوزيت هاي پلي(وينيل الكل)/خاك رس اصلاح شده

Pages

تحت نظارت وف بومی